JAGTFORENING
Der er nu en oversigt over aktiviteter i den kommende sæson! Klik dig ind og se!

Besøg vore annoncører; de støtter os!

Nyt: Du har nu mulighed for

at skrive arrangementslisten ud på din printer eller downloade filen med listen. Se med rød skrift lidt længere nede på siden.

 


Vilde bagduer

på Udskovvej i Gl. Korup, lørdag d. 10 marts kl. 9:00 – 13:00

– er gennemført i koldt vejr og med noget reduceret deltagelse…

 


 

2018. Forårsklargøring. Riffel-indskydning i Skallebølle.

Sæt allerede nu et par krydser i kalenderen:

24-4-2018 fra kl. 17.00 til kl. 19.00

15-5-2018 fra kl. 16.00 til kl. 19.00

 – og husk at møde op og bliv klar til Bukkejagten

HUSK: max cal. 30-06

Spørgsmål til Hans Ole, Riffeludvalget


 

UDSKRIFT AF KALENDERENS INDHOLD!

Ved et klik på UDSKRIFT har du mulighed for hurtigt at lave en udskrift af hele programmet – arrangementer m.v. i jagtforeningen fra marts til september.

Det er en pdf-fil med indbygget udskrift-knap… Når du åbner filen vil du i øverste hjørne – i en sort ‘bjælke’ – finde et printer-symbol. Klik på det, og din computer vil venligst finde din printer.
Du kan også vælge at down-loade dokumentet. Symbolet er ved siden af printersymbolet: En nedadgående pil.

  

Trøstrup-Korup Jagtforening afholder lige nu

               JAGTTEGNSKURSUS

 

Skal du også erhverve dig et jagttegn så starter vi nyt kursus i midten af oktober igen. Hold øje med hjemmesiden.

Du vil lære en hel masse om naturen, om vildtet, etik og våbenbetjening.

Undervisningen foregår i denne sæson på Korup skole. Kurset løber over 18 mandage hen over vinteren. Til foråret er man klar til jagttegnsprøven.

Underviseren er Frands Frandsen fra Morud. Han er en erfaren underviser med en beståelsesprocent på tæt ved 100 %.

Prisen er i denne sæson 1400 kr. plus ca. 500 kr. i undervisningsmaterialer.

Tilmelding til Per Fischer på 51 82 22 72 eller mail: tkjagtforening@gmail.com

 


 

 Generalforsamling 2017

 

Ordinær generalforsamling afholdtes torsdag, den 14. september 2017 kl. 18.00 på Præstevej 60 i Gl. Korup, 5210 Odense NV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Med vores nyudnævnte æresmedlem med guldnål, Leo Rasmussen for mange års tro tjeneste som formand i foreningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Og blomster til afgående sekretær Marianne for et godt bestyrelsesarbejde, og for altid at have holdt trådene samlet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Og ellers:

 

I højre spalte her på forsiden kan du se det sidste nye fra Danmarks Jægerforbund.

Der er planer om at udvide hjemmesiden med nogle gode jagtberetninger. Til det formål efterlyser vi sådanne hos medlemmerne, og det kunne være fint, hvis der også var nogle billeder til at illustrere noget af det, historierne drejer sig om. Beretningerne vil være at finde under JAGTBERETNINGER i menuen ovenfor.
Der er allerede kommet én beretning. Læs her.

På redaktionen skal vi nok læse korrektur – men m.h.t. i hvor høj grad sandhedsværdien i historierne er passende, kan vi ikke blande os – her vil et billede eller to kunne hjælpe. Vi kan endda beskære billederne, hvis de trænger til det.

Vi kan dog ikke tilbyde at gøre noget ved de på billederne optrædende personers udseende…

Klik her og send beretninger og billeder!

 


 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved Trøstrup-Korup Jagtforening.