JAGTFORENING

Besøg vore annoncører; de støtter os!

Generalforsamling 2019, dagsorden

Dagsorden til Generalforsamling 2019.

Trøstrup-Korup Jagtforening

Generalforsamling den 12. september 2019

                                                                

                                       Trøstrup-Korup Jagtforening Kreds 5, forening nr. 5313

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.

Der foreligger ingen forslag.

 1. Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 1. Valg af kasserer:

             På valg er: – Per Fischer. (Modtager ikke genvalg)

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

             På valg er: – Hans Ole Jensen. (Modtager genvalg), – Søren Bruun Dirksen. (Modtager ikke genvalg)

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

             På valg er: – Ny suppleant. – Simon Larsen. (Modtager genvalg)

 1. Valg af revisorer.

             På valg er: – Flemming Ryet (modtager genvalg), – Jens Eriksen (Modtager genvalg)

 1. Valg af revisorsuppleanter. På valg er: – Hans Erik Fischer Hansen (Modtager genvalg), – Gert Mortensen (Modtager genvalg)
 2. Eventuelt
BESØG DINE SPONSORER! DE STØTTER DIN JAGTFORENING!

Copyright © 2013. All Rights Reserved TK-Jagt.