JAGTFORENING

Besøg vore annoncører; de støtter os!

IMG_0098Foreningen

Trøstrup-Korup Jagtforening er en forening med 240 medlemmer, der dagligt ledes af en bestyrelse på syv personer.

Foreningen er en åben lokalforening under Danmarks Jægerforbund, hvor 70% af foreningens medlemmer er medlem af Danmarks Jægerforbund og 30% af medlemmerne er uden tilknytning til en overordnet organisation.

Foreningens daglige virke tager udgangspunkt i Danmarks Jægerforbunds formålsparagraf, men som anført foran, fungerer foreningen således, at jægere der ikke ønsker tilknytning til en overordnet organisation, er fuldgyldigt medlem af vor lokalforening.

Foreningen blev oprettet i 1933. En række personer i det daværende landsogn Trøstrup-Korup, lokale landmænd, erhvervsdrivende m. fl., tog initiativet til oprettelsen af foreningen. Formålet var at styrke vildtplejen og ligeledes at afholde fællesjagter. Tidernes skiften har medført, at fællesjagter ikke længere er aktuelle.

Som det fremgår af vort aktivitetsprogram, har foreningen et større spekter at tilbyde medlemmerne.

Et af de væsentligste, er vor skydevogn. Med denne, samt foreningens flugtskydningsinstruktører, har det enkelte medlem mulighed for, sammen med andre, under afslappede og hyggelige former, at forbedre sine skydefærdigheder.

Som det videre fremgår af aktivitetsprogrammet, arrangerer foreningen udflugter for hele familien, afholder møder hvortil vi inviterer foredragsholdere til at orientere om aktuelle emner m.v.

Såfremt vor forening har din interesse, kan du telefonisk eller via mail, kontakte et af de bestyrelsesmedlemmer der fremgår af hjemmesiden: ”Bestyrelsen”.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

BESØG DINE SPONSORER! DE STØTTER DIN JAGTFORENING!

Copyright © 2013. All Rights Reserved TK-Jagt.